Byggnadens ägare

 

Byggnadens identifikation

 

Byggnadens egenskaper

 

Uppgifter om radon

 

Uppgifter om ventilation

 

Energianvändning, kyla-/värme-/vattenförbrukning

 

Utförda energieffektiviserande åtgärder

 

Verifikation