EnergiTeamet Gruppen (EnergiTeamet) bildades som ett resultat av utbildningen i byggnaders energianvändning vid KTH under 2005. Under 2006 arbetade vi fram rutiner och metoder för att specialisera oss på att utföra energiinventeringar och energideklarationer på ett optimalt sätt med såväl kronor och ören som miljöfrågor i fokus.

Tanken bakom EnergiTeamet Gruppen är att en person inte kan vara expert på allt utan vi är en grupp av experter, var och en med sina unika kunskaper, som tillsammans kan ge råd och tips om olika besparingsåtgärder.

Under 2007 genomförde vi ett flertal energiinventeringar för bostadsrättsföreningar i ett projekt för egenkontroll som drevs av Miljöförvaltningen i Stockholms stad. I slutet av 2007 tecknade vi avtal med Familjebostäder då vi vunnit upphandlingen och fått högsta poäng på kvalitet och pris. Vi har under 2008 genomfört deklarationer för nästan samtliga deras fastigheter i Stockholmsområdet. I augusti 2008 vann vi även Stockholmshems upphandling och teckanade avtal med dem. Vi startade arbetet med energideklarationer i början av 2009 och fick klart med projektet tills hösten 2010.

energiklass pilar

Energikostnaderna har på senare år blivit den största enskilda driftskostnaden för fastighetsägaren. Samtidigt som energipriset har rusat i höjden så har också skatterna höjts. Troligtvis så är det här en utveckling som kommer att fortsätta. En sparad energikrona idag kommer därför att öka i värde varefter tiden går och energipriset går upp. På fliken Tjänster kan du läsa mer om hur vi på EnergiTeamet kan hjälpa dig att få en totalbild av hela byggnadens energieffektivitet och ge förlag på besparingsåtgärder. Kontakta oss gärna för ytterligare information och prisuppgifter.