Tjänster


[vc_row][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]EnergiTeamet Gruppen erbjuder fastighetsägare energideklarationer enligt myndigheters krav och genom kartläggning av byggnaders energiprestanda föreslår vi kostnadseffektiva och objektiva åtgärder för att uppnå en optimal energianvändning. Vi är oberoende och helt fristående från alla leverantörer för att därmed säkerställa att du som kund erbjuds de mest optimala energibesparingsåtgärderna. Vi på EnergiTeamet Gruppen kan ge en totalbild av hela byggnadens energieffektivitet vilket underlättar inför beslut om olika energibesparingsinvesteringar. Vi ger er svar på hur mycket energi det går in i huset och vart den tar vägen i form av transmission, ventilation, varmvatten, och övrig förbrukning. Vi ger också förslag på lönsamma besparingsåtgärder för att minska energiförbrukningen. [dt_gap height=”10″ /] web_greenhouse

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/4″][dt_button target_blank=”false” size=”medium” animation=”none” icon_align=”left” link=”https://www.energiteamet.se/offertforfragan/”]

Begär offert

[/dt_button][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][dt_gap height=”30″][vc_column_text]

Energideklarationen består av:

[/vc_column_text][vc_toggle title=”Analys” open=”false”]

Ibland räcker det med att göra en analys av fastighetens energiprestanda. Det är inte alltid nödvändigt att göra en besiktning av fastigheten. Om energiförbrukningen är låg i jämförelse med liknande fastigheter och inga direkta sparåtgärder bedöms vara aktuella kan energiexperten göra den bedömningen att deklarera fastigheten enbart med hjälp av de uppgifter som fastighetsägaren uppger. Läs mer

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Besiktning” open=”false”]

Grundläggande besiktning inför energiberäkning inkl. möte med fastighetsägare/fastighetsskötare för insamlande av nödvändig information såsom plan och konstruktionsritningar, produktspecifikationer, nuvarande energiförbrukning av olika slag, typ och prestanda på uppvärmnings- och ventilationsanläggningar, konstruktion av byggnadselement, felaktigheter i klimatskal, etc. Läs mer

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Beräkning” open=”false”]

Beräkning av teoretisk energiförbrukning för byggnaden inkl. köldbryggor. Normalårskorrigering av levererad energi.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Jämförelse” open=”false”]

En jämförelse mellan faktisk energiförbrukning, teoretisk energiförbrukning och referensvärden för jämförbara byggnader. Jämförelsen redovisas som energiförbrukning per kvadratmeter (kWh/m2).

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Deklaration” open=”false”]

Redovisningen består av en översiktlig presentation av fastighetens energiprestanda. För flerfamiljshus gäller att deklarationen skall anslås i trappuppgången så att den blir tillgänglig för samtliga boende.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Åtgärdsförslag” open=”false”]

Fastighetsägaren får en detaljerad redovisning som innehåller bland annat förslag på åtgärder, med lönsamhetskalkyler, för att förbättra byggnadens energiprestanda.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Elektroniskt formulär” open=”false”]

Elekronisk överföring av deklarationen till Boverket.

[/vc_toggle][dt_gap height=”30″][vc_column_text]

Utöver detta kan EnergiTeamet Gruppen erbjuda:

[/vc_column_text][vc_toggle title=”Termografering och täthetsprovning” open=”false”]

Undersökning med värmekamera för att hitta dolda fel och köldbryggor. Nu utför vi även tryckprovning och termografering för att undersöka läckage och brister i isoleringen. Läs mer (PDF) …

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Energiberäkning” open=”false”]

Energiberäkning av byggnadskonstruktioner. Läs mer (PDF) …

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Konsultation” open=”false”]

Redovisning av resultaten inför de boende, hjälp att genomföra enkäter och utvärdera dessa.

[/vc_toggle][vc_toggle title=”Boendeenkäter” open=”false”]

En boendeenkät går till så att vi delar ut ett frågeformulär till varje lägenhet, sedan samlar vi upp dessa och sammanställer resultatet i en rapport.

Här kan du ladda ner en exempelenkät.

[/vc_toggle][/vc_column][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]